Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Polska Sp. z o.o. i akceptuję ich treść.