19-20 maja 2017r.
Hotel Angelo ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

Kongres pod patronatem:

oraz

Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w kongresie innym niż wszystkie, którego program został podzielony tematycznie na
cztery pory roku – wiosnę, lato, jesień i zimę

zapraszamy na w 100% praktyczny i pełen inspiracji:
II Kongres Forum Pediatrii Praktycznej – Cztery Pory Roku,
który odbędzie się
19-20 maja 2017 r. w Katowicach

DLACZEGO WARTO?

 • Dowiesz się, jak odpowiednio diagnozować niejednoznaczne objawy w chorobach pediatrycznych;
 • Będziesz świadkiem obalenia największych mitów w leczeniu pacjentów pediatrycznych i dowiesz się, które fakty są niepodważalne;
 • Dowiesz się, jakie schematy postępowania w swojej codziennej praktyce z pacjentami stosują najlepsi polscy specjaliści;
 • Zdobędziesz wiedzę na temat profilaktyki najczęstszych chorób wieku dziecięcego i poznasz sposoby hamowania ich rozwoju;
 • Wejdziesz na wyższy poziom świadczenia swoich usług poprzez zapoznanie się z wykładami dla koneserów, tj. tematami z zakresu kardiologii, urologii, czy seksuologii;

 

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w II edycji Kongresu Forum Pediatrii Praktycznej  –  Cztery Pory Roku, który odbędzie się w dniach 19-20 maja w Katowicach.

Pozostając w konwencji roku ubiegłego, podzieliliśmy Kongres na cztery sesje – pory roku i dołożyliśmy wszelkich starań, aby wykłady zawarte w poszczególnych blokach naukowych były tematycznie związane z obowiązującą porą roku. Naszym głównym celem jest przekazanie wszystkim uczestnikom  jak największej dawki praktycznej wiedzy, którą będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami.

Wśród tematyki pojawią się wykłady poświęcone problemom, z jakimi na co dzień spotykają się lekarze pediatrzy, omówimy sytuacje niejednoznaczne, pochylimy się nad tematami z obszarów interdyscyplinarnych i wejdziemy w świat pediatrii dla koneserów, czyli tematów trudnych i rzadko spotykanych, ale niezwykle interesujących.

Jestem przekonany, że czas spędzony w Katowicach spełni Państwa oczekiwania co do poziomu merytorycznego Kongresu, przyniesie wiele niezapomnianych wrażeń, przyczyni się do pogłębienia więzów przyjaźni, dalszej integracji środowiska pediatrów, nawiązania kontaktów przydatnych w dalszej pracy zawodowej, a także będzie okazją do miłego wypoczynku na Śląsku.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Kierownik naukowy Kongresu
dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Wykładowcy:

dr hab. n. med. Piotr Albrecht

KIEROWNIK NAUKOWY KONGRESU

Dr hab. n med. Piotr Albrecht, 43 lata pracy, specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Autor ponad 197 publikacji, IF >55; liczba cytowań z bazy Scopus – 391 bez autocytowań; h index = 10. Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. czytaj więcej...

Popularyzator nauki i wiedzy: redaktor naukowy podręcznika: Gastroenterologia Dziecięca – Przewodnik lekarza praktyka – Czelej 2014 oraz tłumaczenia z języka niemieckiego podręcznika: S. Illing, S. Spranger, „Pediatria – Poradnik kliniczny”. Urban&Partner, Wrocław 2001; 16 lat współpracy z miesięcznikiem „Dziecko” – konsultacje, własna dwustronicowa rubryka odpowiedzi na pytania rodziców; autor rozdziału: „Pierwsza pomoc”, w wydawnictwie pt. Rower, Pascal, 2004; autor książek: Albrecht P, Niecikowska O. „Rodzice pytają, pediatra odpowiada”. Prószyński i S-ka, 2000, Warszawa; Szajewska H, Albrecht P. „Jak żywić niemowlęta i małe dzieci”. PZWL – ostatnie wydanie 2009. Redaktor naczelny czasopisma „Pediatria Współczesna – Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, redaktor prowadzący „Forum Pediatrii Praktycznej”.

Członek Zarządu Głównego PTP, konsultant wojewódzki – gastroenterologia dziecięca.

Zainteresowania: narciarstwo, kajakarstwo, muzyka, ogrodnictwo, majsterkowanie.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy

WYKŁADOWCA

Urodził się w Rawiczu. Studia medyczne ukończył na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu w 1965 (dyplom z wyróżnieniem). Od 1970 r.- do emerytury w 2012 r. - pracował na Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kariera naukowa w tej Uczelni (od asystenta do profesora zwyczajnego). Obecnie jest kierownikiem Katedry Kosmetologii na Wydziale Medycznym PWSZ w Kaliszu. czytaj więcej...

Specjalista w zakresie pediatrii, medycyny sportowej i gastroenterologii. Stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (Getynga/Niemcy – 1979-1982). Odbył kilkadziesiąt staży naukowych w latach 1982-2016 w Europie, USA i Australii z zakresu gastroenterologii i żywienia dzieci i młodzieży. Jest członkiem i/lub założycielem kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych (m.in.Polska Grupa Robocza Mukowiscydozy / Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Societas Humboldtiana Polonorum, European Cystic Fibrosis Society). Organizował kilkadziesiąt zjazdów krajowych i międzynarodowych z zakresu medycyny sportowej i gastroenterologii (pankreatologia i żywienie) w tym 23 we współpracy z Uniwersytetami niemieckimi (Halle, Getynga,Kiel,Marburg). Opublikował ponad 300 prac z zakresu pediatrii, gastroenterologii, żywienia dzieci, enterohormonów oraz medycyny sportowej. Członek Zespołu Ekspertów przy Ministrze Zdrowia ds. Chorób Rzadkich. Wielokrotnie odznaczany Nagrodami Rektora i Ministra Zdrowia oraz odznaczeniami towarzystw naukowych, resortowymi i państwowymi ( m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Laur SHP). Badacz chorób i przyczyn zgonu F.Chopina. Zainteresowania pozazawodowe: tenis ziemny, języki obce, muzyka fortepianowa i chóralna. Kandydat niezależny do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku.

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

WYKŁADOWCA

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalistką w zakresie dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Pełni funkcję ordynatora Oddziału Kobiecego w Katedrze i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie dodatkowo jest Kierownikiem Ośrodka Diagnostyki Chorób Alergicznych. Do zakresu jej obowiązków należą też między-kliniczne konsultacje trudnych przypadków chorób skóry u dzieci. Jej głównymi zainteresowaniami naukowo-badawczymi jest alergologia oraz immunologia kliniczna, a zwłaszcza alergiczne choroby skóry, alergenowa immunoterapia swoista oraz jej zastosowanie w dermatologii, jak również reakcje polekowe. czytaj więcej...

W Polsce prof. dr hab. M. Czarnecka-Operacz jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Przewodniczącą Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, V-ce Prezydentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz V-ce Przewodniczącą Sekcji Immunoterapii Swoistej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
W Unii Europejskiej jest Prezydentem Sekcji Dermatologicznej i Wenerologicznej Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS – European Union of Medical Specialists). Profesor M. Czarnecka-Operacz jest członkiem European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), European Academy of Paediatruic Dermatology (EAPD), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), European Society of Contact Dermatitis (ESCD) oraz European Society of Dermatological Rresearch (ESDR).
Bardzo ważnym elementem jej działalności naukowo-badawczej są prace prowadzone w zakresie aerobiologiii.
Dorobek naukowy prof. dr hab. M. Czarneckiej-Operacz to ponad 290 publikacji naukowych w tym 110 oryginalnych prac twórczych, 98 prac poglądowych, 41 publikacji różnych oraz 27 rozdziałów w podręcznikach.
Prof. dr hab. Magdalena Czarnecka-Operacz jest redaktor naczelną czasopisma „Wiadomości Dermatologiczne” oraz członkiem rady naukowej kwartalnika „Alergia”, „Postępy Dermatologii i Alergologii”, „Dermatologica”, „Alergia i Immunologia”, „Alergoprofil”, „Alergologia Polska” oraz „Dermatologia Estetyczna”. Jest też członkiem rady naukowej czasopisma JEADV ( Journal of European Academy of Dermatology and Venereology).

dr n. med. Ewa Duszczyk

WYKŁADOWCA

Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób
Członek założyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii czytaj więcej...
Współtwórca programów prozdrowotnych.
Autorka licznych publikacji i doniesień zjazdowych dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych prezentowanych na zjazdach krajowych oraz na ESPID i WSPID
Współautorka podręczników: Wakcynologia, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Pediatria, Interna Szczeklika, Pierwsze 2 lata życia dziecka – przewodnik dla rodziców, ABC chorób wieku dziecięcego
Uczestniczka licznych konferencji i zjazdów naukowych polskich i zagranicznych w tym European Society for Paediatric Infectious Diseases ESPID oraz World Society for Pediatric Infectious Diseases WSPID
Wykładowca na licznych konferencjach naukowych, naukowo-szkoleniowych dotyczących chorób zakaźnych i szczepień ochronnych oraz na warsztatach wakcynologicznych.
Współpracuje z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w akcji „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Jest członkiem Komisji Epidemiologii GIS
dr n. med. Marcin Dziekiewicz

WYKŁADOWCA

 
dr n. med. Maria Kotowska

WYKŁADOWCA

 
dr n. med. Agnieszka Krauze

WYKŁADOWCA

pediatra, alergolog, absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, wieloletni adiunkt Kliniki Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opiekun studenckiego koła naukowego, wykładowca na wydziale English Division; staże kliniczne: Mayo Clinic Rochester Minnesota, Klinika Alergologii Szpital Charite Berlin; zainteresowania: alergia pokarmowa, astma, atopowe zapalenie skóry

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

WYKŁADOWCA

Wykładowca akademicki i lekarz-praktyk. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył wrocławską Akademię Medyczną oraz podyplomowe Studia Zarządzania i Oceny Technologii Medycznej. Specjalista pediatrii, medycyny sportowej i chorób zakaźnych. Stypendysta Fogarthy Foundation oraz American-Austrian Foundation. Odbył staże w Niemczech, Szwajcarii i USA. Popularyzator wiedzy medycznej w Internecie, ekspert portali medycznych: DynaMed, Medycyna Praktyczna, Konsylium24.pl. czytaj więcej...
Zajmował się obalaniem mitów medycznych, współtworzył portal „Pogromcy Mitów Medycznych”. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society for Paediatrc Infectious Diseases (ESPID) i International Organisation of Sports Medicine (FIMS). Autor i współautor ponad 100 publikacji pełnotekstowych oraz 2 książek (Atlas chorób zakaźnych wieku dziecięcego, Medycyna Podróży 2016/2017 - Poradnik omawiający 200 krajów).
dr n. med. Joanna Lange

WYKŁADOWCA

Pediatria, pulmonolog, alergolog.
Od 1989 roku do chwili obecnej pracuje w Klinice Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Szpitala Pediatrycznego w Warszawie. Autorka wielu prac poglądowych, oryginalnych, rozdziałów w podręcznikach akademickich i popularnonaukowych. Recenzent prac oryginalnych i poglądowych w czasopismach polskich i zagranicznych. W kręgu jej szczególnych zainteresowań pozostają choroby śródmiąższowe u dzieci,czytaj więcej...
zapalenia płuc oraz uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych i anafilaksja. W zakresie chorób środmiąższowych oraz uczulenia na jad owadów współpracuje na forum międzynarodowym z kolegami z wielu krajów, nie tylko w Unii Europejskiej.
Jest zamężna, ma dwoje dzieci i wnuczkę. Mieszka wraz z rodziną w Warszawie.
Jej hobby to żeglarstwo, które od wielu lat uprawia aktywnie wraz z mężem.
prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

WYKŁADOWCA

 
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

WYKŁADOWCA

 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski

WYKŁADOWCA

 
mgr Zofia Rybka-Król

WYKŁADOWCA

 
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

WYKŁADOWCA

Kierownik Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii IP-CZD, wice-Przewdniczący Rady Naukowej IPCZD, Prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci- w latach 2010-2016, Przewodniczący Komitetu Hepatologicznego Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) od 2010 do 2013 i Sekretarz Naukowy ESPGHAN od 2015r, Przewodniczący Zespołu Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN od 2010r. czytaj więcej...
1992-2016 główne kierunki badań naukowych: diagnostyka i leczenie choroby Wilsona, cholestaz niemowlęcych, terapia żywieniowa cholestazy, patomechanizmy, diagnostyka i leczenie niealkoholowej choroby stłuszczeniowe wątroby, programowanie żywieniowe ryzyka chorób, prewencja otyłości poprzez modyfikację zachowań u małych dzieci, odkrywanie nowych rzadkich chorób wątroby i jelit.
Autor i współautor publikacji:
Łączna liczba pełnych prac recenzowanych 357, prace z Impact Factor-107, 45 rozdziałów w podręcznikach polskich i 5 rozdziałów w podręcznikach zagranicznych, redakcja 2 podręczników, cytowania według Web of Science- 1596, indeks Hirscha 21.
prof. dr hab. n. med Bożena Werner

WYKŁADOWCA

 
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska

WYKŁADOWCA

Prof. zw. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska, specjalista w dziedzinie pediatrii, nefrologii i nefrologii dziecięcej. Od 1996 roku - kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych są: patomechanizm przewlekłej choroby nerek i jej powikłań, diagnostyka i terapia pierwotnych i wtórnych glomerulopatii, diagnostyka i leczenie zakażeń oraz wad układu moczowego, zaburzenia w oddawaniu moczu, nadciśnienie tętnicze, czynniki wpływające na adekwatność dializy otrzewnowej czytaj więcej...
i hemodializy u dzieci. Autorka lub współautorka 350 prac naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych (h-index:14) oraz licznych rozdziałów w podręcznikach z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej. Promotor wielu rozpraw doktorskich i opiekun 4 prac habilitacyjnych. Od 2013 roku konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii dziecięcej, członek Komisji Rozwoju Człowieka PAN oraz polskich i zagranicznych towarzystw naukowych (była przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej -2 kadencje), obecnie - przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego tego Towarzystwa. Organizator lub współorganizator wielu konferencji naukowo-szkoleniowych, w tym międzynarodowych, a także kursów doskonalących dla specjalizujących się lekarzy w dziedzinie pediatrii i nefrologii.

Szczegółowy program kongresu:

 
SESJA WIOSNA
 • Z codziennej praktyki - Co nas gryzie, co nas żądli? - dr n. med. Joanna Lange
 • Od codzienności do sytuacji szczególnych - Od banalnej infekcji kataralnej do posocznicy - prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
 • Temat dla koneserów - Nadciśnienie u dzieci - prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
 • Niejednoznaczne objawy i niejednoznaczne rozpoznanie - Czy to już astma? - dr n. med. Agnieszka Krauze
 • Fakty i mity nt. racjonalnej antybiotykoterapii - dr hab. n. med. Ernest Kuchar
 • Profilaktyka - Zapobieganie biegunkom rotawirusowym - dr n. med. Ewa Duszczyk
 
SESJA LATO
 • Z codziennej praktyki - Pamiątki z podróży - dr n. med. Ewa Duszczyk
 • Od codzienności do sytuacji szczególnych - Krew w stolcach – czy to coś poważnego? - dr hab. n. med. Piotr Albrecht
 • Niejednoznaczne objawy i niejednoznaczne rozpoznanie - Nieprawidłowości w morfologii krwi - prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
 • Fakty i mity nt. gorączki u dzieci - dr n. med. Maria Kotowska
 • Profilaktyka - Pieluszkowe zapalenie skóry - prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
 
SESJA JESIEŃ
 • Z codziennykej praktyki - Alergia pokarmowa - jak sobie z nią radzić? - dr n. med. Agnieszka Krauze
 • Od codzienności do sytuacji szczególnych - Od biegunki pędraków do NZJ - dr hab. n. med. Piotr Albrecht
 • Temat dla koneserów - Najnowsze wytyczne leczenia ZUM - prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Niejednoznaczne objawy i niejednoznaczne rozpoznanie - Podwyższone enzymy wątrobowe - prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
 • Fakty i mity nt. nebulizacji u dzieci - prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
 
SESJA ZIMA
 • Z codziennej praktykiCzy to już choroba refluksowa? - dr n. med. Marcin Dziekiewicz
 • Temat dla koneserówRozwój seksualny – od dziecka do dorosłości - mgr Zofia Rybka-Król
 • Niejednoznaczne objawy i niejednoznaczne rozpoznanieCzy to AZS, czy skaza łojotokowa? - informacje o wykładowcy wkrótce
 • Fakty i mity nt. mikrobiomu i probiotyków - prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
 • Profilaktyka inwazyjnej choroby meningokokowej - dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Punkty edukacyjne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. zał. nr 3, uczestnicy Kongresu otrzymują punkty edukacyjne za udział w Kongresie Forum Pediatrii Praktycznej.

Certyfikaty:

Każdy uczestnik Kongresu Forum Pediatrii Praktycznej otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo. Certyfikat zostanie wysłany w formie elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie adresu mailowego przy stanowisku recepcji. W przypadku nieotrzymania certyfikatu lub znalezienia błędu w dokumencie prosimy o kontakt z Organizatorem Kongresu.

Lokalizacja

Hotel Angelo
Ulica Sokolska 24,
40-086 Katowice

Koszt uczestnictwa:

 • Rejestracja do 31 stycznia 2017 - 199,26 PLN brutto
 • Rejestracja do 31 marca 2017 - 270,60 PLN brutto
 • Rejestracja od 1 kwietnia 2017 - 319,80 PLN brutto

Pakiet uczestnika zawiera:

 • udział we wszystkich sesjach naukowych,
 • wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów - dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że przedstawiona wiedza ma najwyższą gwarancję merytoryczną,
 • bieżące konsultacje z ekspertami – dzięki temu jednego dnia w jednym miejscu będziecie Państwo mogli zweryfikować swoje obserwacje i wątpliwości,
 • wstęp na salon wystawców,
 • catering podczas konferencji,
 • drukowany folder konferencyjny,
 • certyfikat uczestnictwa.


Partnerzy:

Firmy wspierające Kongres:

KONTAKT

Z ORGANIZATOREM

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Sylwia Kulikowska
Forum Media Polska sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
sylwia.kulikowska@forum-media.pl
tel. 603 155 392