prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska
Marsz alergiczny – od alergii pokarmowej do astmy oskrzelowej
prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Choroby alergiczne stanowią obecnie jeden z ważniejszych problemów medycyny. Odsetek chorych w krajach europejskich sięga ponad 30% i ciągle wykazuje tendencję wzrostową [1]. Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby alergiczne zalicza się do grupy chorób cywilizacyjnych, a na liście stwarzanych zagrożeń alergie zostały sklasyfikowane na czwartej pozycji po nowotworach, chorobach układu krążenia i AIDS.

Czytaj dalej