prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski
Ospa wietrzna u dzieci – przebieg kliniczny i możliwe komplikacje
dr hab. n. med. Anna Mania , lek. Paweł Małecki , dr n. med. Paweł Kemnitz , dr hab. n. med. Katarzyna Mazur-Melewska , prof. dr hab. n. med. Wojciech Służewski , prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz

Ospa wietrzna jest stosunkowo często występującą w Polsce i najczęściej łagodną chorobą wieku dziecięcego. Skuteczną metodą zapobiegającą ospie wietrznej jest szczepienie ochronne, które może być podawane od 9. m.ż. W przebiegu ospy na skórze całego ciała występują zmiany pęcherzykowe na podłożu rumieniowym, zmiany mogą obejmować także błony śluzowe. Najczęściej obserwowanym powikłaniem ospy wietrznej jest bakteryjne nadkażenie wykwitów, zapalenie płuc, a także powikłania neurologiczne – ataksja móżdżkowa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Leczenie ospy wietrznej w niepowikłanych przypadkach u pacjentów poniżej 12. r.ż. jest objawowe. Leczenia przyczynowego wymagają pacjenci powyżej 12. r.ż, chorzy przewlekle, osoby z upośledzoną odpornością i dzieci z kontaktów domowych.

Czytaj dalej